Verksamhetspolicy

Vårt mål är att bedriva en långsiktig och hållbar verksamhet genom att ha nöjda och återkommande kunder genom att:

  • Identifiera och förstå kundens behov.
  • Erbjuda en helhetslösning bestående av produkter, service/kalibrering och utbildning. 
  • Vara välutbildade och ha dokumenterad kunskap inom vårt kompetensområde. 
  • Vid kundkontakt aktivt ge förbättringsförslag för att ytterligare höja funktionen på utrustning.
  • Ständigt förbättra vårt verksamhetssystem och därmed göra oss mer attraktiva som leverantör och ligga steget före våra konkurrenter. 
  • Att förebygga förorening och aktivt minimera vår miljöpåverkan där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. 
  • Visa på vår formella kompetensnivå genom att vara certifierade och ackrediterade mot relevanta standards.
  • Vårt ackrediterade labb ska ha högsta kompetens och utföra sitt arbete opartiskt och konsekvent.
  • Betrakta lagar, förordningar och andra krav som en miniminivå i kvalitets- och miljöarbetet.

Din vara är tillagd i kundvagnen