Verksamhetspolicy

Målet är att bedriva en verksamhet med långsiktiga mål genom att ha nöjda och återkommande kunder Genom att:

- Erbjuda en helhetslösning bestående av produkter, service/kalibrering och utbildning. 

- Vara välutbildade och ha dokumenterad kunskap inom vårt kompetensområde. 

- Vid kundkontakt aktivt ge förbättringsförslag för att ytterligare höja funktionen på utrustning.

 - Ständigt förbättra vårt verksamhetssystem och därmed göra oss mer attraktiva som leverantör och ligga steget före våra konkurrenter. 

- Att förebygga förorening och aktivt minimera vår miljöpåverkan där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. 

- Visa på vår formella kompetensnivå genom att vara certifierade och ackrediterade mot relevanta standards.

- Vårt ackrediterade labb skall ha högsta kompetens och utföra sitt arbete opartiskt och konsekvent

Din vara är tillagd i kundvagnen