Serviceavtal

Serviceavtal för kalibrering av Mahr´s utrustningar för ytjämnhet, kontur och form. Efter varje besök utfärdas kalibreringsbevis som visar utrustningens kondition och noggrannhet.

Intervallen på dessa underhåll är 12 månader från föregående underhålls- eller datum för installationsgodkännande. Avvikelse i tid får högst variera +/- 4 veckor från detta datum. Om detta av någon anledning ej är genomförbart skall parterna informera varandra i god tid.

Vi påminner Er i god tid före servicetillfället. Detta ger Er möjlighet att informera oss om eventuella reparationsbehov. På så sätt har vi också möjlighet att tillhandahålla nödvändiga reservdelar.

 Serviceavtalet gäller i 12 månader. Det förlängs automatiskt med samma tidsperiod om inget annat meddelas. Avtalet kan när som helst sägas upp. Fel och åtgärder som kräver akuta insatser debiteras enligt gällande prislista. Serviceavtalet är framtaget för att på bästa sätt förbättra våra möjligheter att tillfredsställa Era behov gällande utrustningens användning. Ett serviceavtal innebär också att risken för oplanerade stopp minimeras vilket väsentligt förbättrar tillgängligheten i utrustningen.

Kontakta oss här för mer information.

Din vara är tillagd i kundvagnen