Inom området för icke-förstörande provningar (NDT), där det främsta målet är att säkerställa den strukturella hållbarheten och tillförlitligheten hos metallkomponenter, framträder virvelströmsprincipen som ett oumbärligt verktyg. Denna sofistikerade teknik utnyttjar de grundläggande principerna för elektromagnetism och erbjuder ingenjörer och inspektörer möjligheten att noggrant granska metallkomponenter utan att kompromissa med deras fysiska integritet. Virvelströmstestning används inom olika sektorer, inklusive flygindustrin, fordonsindustrin och tillverkning, där kvaliteten och säkerheten hos metallkomponenter är av högsta vikt. 

  • Virvelströmstestning för hårdhet, fallängd och materialverifiering

  • Upptäck sprick- och slipbrännskador

  • Kullager kontroll

  • System och enheter

Din vara är tillagd i kundvagnen