Baserat på Focus-Variation-tekniken stänger Alicona's mätsystem gapet mellan klassisk dimensionell mätning och ytjämnhetsmätning. Användare kan mäta både GD&T-funktioner och grovhetsparametrar robust, exakt, spårbart och med hög repeterbarhet även under produktionsförhållanden genom att använda endast en optisk sensor. Med Vertical Focus Probing är det nu för första gången möjligt att optiskt sondera komponenter i sidled och därmed mäta även vertikala flanker på mer än 90°.

  • µCMM

  • Infinite Focus G6

  • Pick and place

  • Infinite Focus SL

  • Collaborative Robots

  • EdgeMaster

  • IF-Sensor R25

  • Infinite Focus XL

  • IF-Portable RL

  • Alicona Magasin

Din vara är tillagd i kundvagnen